Uvjeti korištenja

Internet aplikacija app.qr-cjenik.hr i sve vezane domene (nas.qr-cjenik.hr, web.qr-cjenik.hr, danasnji.menu, cjenik.today, najbolji.bar, najbolji.pub i najbolja.pizza) (u daljnjem tekstu Aplikacija) i Internet stranica qr-cjenik.hr (u daljnjem tekstu Stranica) autorsko su djelo i intelektualno vlasništvo društva Splendido Solutions d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Stjepana Vukovića 8B, OIB: 42172723674 (u daljnjem tekstu Firma). Korisnik je svaka osoba koja pristupi Stranici, dok je Korisnik aplikacije svaka osoba kojoj je Firma omogućila korištenje Aplikacije kao i osoba koja pristupa Aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Firma omogućila korištenje Aplikacije.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Firme ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Firmi ili bilo kojoj trećoj strani.

Zabranjeno je prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja i programskih kodova ovih Stranica, Aplikacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Firme.

Korisnicima nije dopušteno:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način koji mi procijenimo neprimjerenim
  • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje Korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim Korisnicima
  • lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem ove Aplikacije
  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke
  • korištenje, na bilo koji način, Firminih stranica za slanje komercijalnih priopćenja (SPAM)
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje bilo čijih osobnih podataka: drugih Korisnika i Korisnika Aplikacije ili bilo koga tko ne koristi usluge Firminog weba

Sadržaj koji smatramo nepodobnim ili ne odgovara uvjetima korištenja bit će izbrisan, a korisnički račun registriranog Korisnika Aplikacije ćemo bez prethodne najave ukinuti zbog kršenja uvjeta korištenja.

Korištenjem Aplikacije i/ili Stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti Aplikaciju i/ili Stranicu isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Firma se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Aplikacije i/ili Stranice, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom Aplikacije i/ili Stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja Aplikacije i/ili Stranice.

Firma neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti korištenja Aplikacije i/ili Stranice uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika, nedostupnosti Aplikacije i/ili Stranice nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Aplikacije i/ili Stranice, neadekvatnosti Aplikacije i/ili Stranice za poslovne potrebe korisnika.

Korisniku aplikacije pruža se najam Aplikacije u konačnom obliku, po principu "kakav jest" (eng. "as is") te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako Firma radi kontinuirano testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti da prilikom korištenja Aplikacije neće doći do pogrešaka u radu same Aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, Firma će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Firma ne odgovara Korisniku aplikacije za štetu nastalu uslijed gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Korisnik Aplikacije je dužan čuvati svoju lozinku tajnom i ne smije ju podijeliti s trećim osobama. Firma je u Aplikaciji osigurala sve potrebne alate da Korisnik ni u jednom trenutku nema potrebu podijeliti svoju lozinku s trećim osobama, a Firma nikada, ni u jednom slučaju, neće Korisnika pitati za njegovu lozinku.

Komentari, mišljenja i ideje koje su dostavljene Firmi od strane Korisnika ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Firma moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku ili Korisniku aplikacije. S tim u vezi, Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije se odriče prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Firmi u svezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

Verbalni, fizički, pisani ili bilo koji drugi način neprimjerene komunikacije i ponašanja od strane Korisnka i/ili Korisnika aplikacije prema bilo kojem drugom Korisniku i/ili Korisniku aplikacije, zaposleniku i/ili suradniku Firme rezultirat će neposrednim raskidom suradnje i deaktivacijom korisničkog računa.

Prijavom u sustav Aplikacije, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Firma zadržava pravo promjene bilo kojih resursa (programskih kodova, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Stranici ili Aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

Firma zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja Stranice i Aplikacije u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće Korisnike aplikacije i na sve buduće Koisnike aplikacije.